LTO Reviewer Tagalog 2021 with pdf

If you are looking for an LTO Reviewer Tagalog, this might be of help. The reviewer below is from the Land Transportation Office website.

Also Read: LTO Reviewer for Professional Driver’s License applicant

LTO TAGALOG REVIEWER 2020

 1. Habang nag mamaneho, dapat kang tumingin sa “side and rear view mirrors” ng:
  Answer: Mabilis o Madalian
 2. Sa isang interseksyon na may “STOP SIGN” dapat kang :
  Answer: Huminto at mag patuloy kung walang panganib
 3. Maari kang lumusot (overtake) sa kanang bahagi ng sasakyan kung:
  Answer: Ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon
 4. Ang tamang gulang sa pagkuha ng lisensyang “Non-Professional” ay:
  Answer: 18 taong gulang
 5. Bago umalis ng paradahan dapat mong :
  Answer: Suriin ang paligid bago mag patakbo
 6. Matapos kang lumampas (overtake) at nais mong bumalik sa pinanggalingan linya ng ligtas
  kailangan:
  Answer: Makita mo sa “rear view mirror” ang iyong nilagpasan
 7. Ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang biyahe?
  Answer: Maghanda ng mga kagamitang pangkumpuni ng sasakyan kung masiraan at
  Planuhin ang ruta at ikondisyon ang sasakyan.
 8. Ang sasakyan ay nakaparada (parked) kung:
  Answer: Nakahinto ng matagal at patay ang makina
 9. Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang:
  Answer: Pribilehiyo
 10. Ang lisensyang “Non-Professional” ay para lamang sa:
  Answer: Mga pribadong sasakyan
 11. Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong:
  Answer: Palayo sa bangketa
 12. Ano ang kahulugan ng patay sinding kulay pulang ilaw trapiko?
  Answer: Huminto at magpatuloy kung ligtas
 13. Sa tuwing lilipat ng linya, dapat sumenyas, tignan ang iyong “side” at “rear view mirror” at
  Answer: Tignan kung may parating na sasakyan
 14. Sa highway na may dalawang guhit maari kang lumusot (overtake) kung sa iyong panig ay may:
  Answer: Putol-putol na dilaw na guhit
 15. Ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko ay paglabag sa batas trapiko at:
  Answer: Maaring masangkot sa iyo sa isang aksidente
  Pahina 2
 16. Kung ang drayber ng sasakyan na sa unahan mo ay maglabas ng kanyang kaliwang kamay at
  iunat ito, nakatitiyak ka na siya ay:
  Answer: Kakaliwa
 17. Ano ang dapat gawin kung parating na sa isang kurbada?
  Answer: Magmarahan / bagalan ang takbo bago dumating sa kurbada
 18. Ang mahuling lasing sa alak o ipinagbabawal na gamot ay may karampatang parusa na:
  Answer: Multa o pagkabilanggo at Pagsuspinde ng lisensya
 19. Kung magpapatakbo ng mabagal sa “Expressway” dapat kang gumawi sa:
  Answer: Pinakakanang bahagi ng daan
 20. Ano ang dapat mong dalhin kung magmamaneho?
  Answer: Lisensya, rehistro at resibo ng huling pinagbayaran ng rehistro sa LTO
 21. Kung masangkot sa isang sakuna, dapat itong ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng
  pulisya:
  Answer: Kaagad-agad
 22. Mapanganib magpatakbo ng matulin kung gabi sapagkat:
  Answer: maikli ang abot tanaw kung gabi
 23. Ano ang dapat gawin kung pinahihinto ng pulis
  Answer: huminto sa ligtas na lugar at ibigay ang lisensya at iba pang papeles ng
  sasakyan kung hinihingi
 24. Mapanganib ang palikong kaliwa kaysa kanan sapagkat:
  Answer: Kailangan maging listo sa mga sasakyang magmumula sa kaliwa, kanan at
  pasalubong
 25. Ang pinakaligtas na alituntunin kahit ikaw ang may karapatan sa daan ay:
  Answer: Ang hindi ipagpilitan ang karapatan
 26. Sa rotonda, alin o sino ang may higit na karapatan sa daan?
  Answer: Ang sasakyang nasa loob ng rotonda
 27. Hindi dapat lumusot (overtake) sa paanan ng tulay sapagkat:
  Answer: Hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan
 28. Ano ang pinakaligtas na distansya / agwat ng isang sasakyan sa kanyang sinusundan?
  Answer: Isang sukat ng sasakyan
 29. Ano ang kahulugan ng patay sinding dilaw na ilaw trapiko?
  Answer: Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib
 30. Ano ang kahulugan ng tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw?
  Answer: Bawal lumusot at bawal tumawid ang sasakyan
 31. Ayon sa batas, hindi ka maaring magmaneho ng matulin maliban kung:
  Answer: Walang panganib at Naaayon sa takdang bilis o tulin
  Pahina 3
 32. Ano ang dapat mong gawin kung ang sasakyan sa likuran mo ay gustong lumusot (overtake)?
  Answer: Magmaharan, gumawi sa kanan at baayan itong lumampas
 33. Ang isang may lisensya ay maaring magmaneho ng?
  Answer: Uri ng sasakyang nakasaad sa lisensya
 34. Kung ang makasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin?
  Answer: Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada
 35. Ano ang kahulugan ng senyas trapikong kulay pula na tatsulok ang hugis?
  Answer: Nagbibigay babala
 36. Ano ang kahulugan ng senyas trapikong kulay pula na pabilog, octagon o baligtad tatsulok?
  Answer: Nagbibigay babala
 37. Ano ang kahulugan ng senyas trapikong kulay asul at puti na pabilog ang hugis?
  Answer: Nagbibigay direksyon at impormasyon
 38. Ano ang kahulugan ng senyas trapikong asul at puti na parihaba o parisukat ang hugis?
  Answer: Nagbibigay ng impormasyon
 39. Ano ang kahulugan ng berdeng Ilaw trapiko?
  Answer: Senyas upang patakbuhin ang sasakyan
 40. Ano ang kahulugan ng dilaw na signal trapiko?
  Answer: Humanda sa paghinto at malapit nang sumindi ang ilaw na pula
 41. Ano ang kahulugan ng berdeng signal trapiko?
  Answer: Patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sasakyan
 42. Ano ang ibig sabihin ng berdeng “arrow” signal ng trapiko?
  Answer: Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumaliwa o kumanan
 43. Ano ang ibig sabihin ng dilaw na “arrow” signal na trapiko?
  Answer: Magmabagal at humandang huminto
 44. ang puting linya sa daan ay:
  Answer: Naghihiwalay sa trapiko na tumakbo sa iisang direksyon
 45. Ang dilaw na linyang tuloy-tuloy ay palatandaan na:
  Answer: Bawal ang paglusot sa kaliwa
 46. Ang dilaw na linyang putol-putol ay palatandaan na:
  Answer: Pinapayagan ang paglusot sa kaliwa
 47. Ang puting linyang putol-putol ay palatandaan na:
  Answer: Maaaring lumusot pakaliwa o pakanan kung walang peligro
 48. Ang dalawang dilaw na linya na putol-putol:
  Answer: Maaaring lumusot sa kaliwa o kanan
  Pahina 4
 49. Ang dalawang dilaw na linya na tuloy-tuloy ay palatandaan na:
  Answer: Bawal lumusot kailanman
 50. Ang kailangang gulang ng aplikante para sa “Professional Driver’s License” ay:
  Answer: 18 taong gulang
 51. Sa highway kung nais mong magpatakbo ng mabagal kaysa iba, dapat kang gumawi sa;
  Answer: Pinakakanang bahagi ng kalye
 52. Ang pinakaligtas na tulin ng isang sasakyan ay naayon sa:
  Answer: Kakayahan ng nagmamaneho, kakayahan ng sasakyan, kondisyon ng
  panahon at kondisyon ng kalsada.
 53. Ano ang dapat mong gawin upang malabanan ang pagod at antok sa haba ng biyahe?
  Answer: Huminto paminsan-minsan at magpahinga
 54. Ang isang drayber ay itinuturing na propesyonal kung:
  Answer: Siya ay inuupahan o binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyan pribado o
  pampasahero
 55. Sa isang sangandaan / intersekyon na walang nakatalagang senyas trapiko, dalawang sasakyan
  ang dumarating mula sa magkaibang kalye, aling sasakyan ang dapat magbigay?
  Answer: Ang huling dumating
 56. Ang lisensya ay maaring ipagamit sa iba:
  Answer: Hindi pinapayagan kailanman
 57. Kung umilaw ang brakelights ng sasakyan ng nasa iyong unahan, dapat kang :
  Answer: Humanda sa pagpreno
 58. Sa isang intersekyon na walang nakatalagang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumating
  ng sabay. Aling sasakyan ang may karapatan sa daan ?
  Answer: Ang sasakyang nasa sa kanan
 59. Kung may tumatawid sa tawirang pangpaaralan, ano ang dapat mong gawin?
  Answer: Huminto at wag magpatuloy habang may taong tumatawid
 60. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay asul?
  Answer: Nagbibigay kaalaman
 61. Kung masangkot sa isang sakuna ano ang dapat gawin ng drayber?
  Answer: Ipagbigay alam ang pangyayari sa pinakamalapit na pagamutan at
  pinakamalapit na Himpilan ng pulisya
 62. Ano ang kahulugan ng kulay pulang ilaw trapiko?
  Answer: Huminto at hintayin ang berdeng ilaw
 63. Kailan dapat magdesisyon ang drayber?
  Answer: Habang siya ay nagmamaneho
 64. Saang lugar hindi ka dapat lumusot (overtake)?
  Answer: Sa harap ng paaralan, “busy streets”, at sa mga sangandaan o interseksyon
  na may isang “direction lane”
  Pahina 5
 65. Mapanganib ang likong pakaliwa kaysa pakanan sapagkat:
  Answer: Lubhang mabilis ang sasakyang pasalubong
 66. Ano ang dapat mong gawin kung may pasaherong gustong bumaba?
  Answer: Huminto sa tamang lugar at paalalahanan sila na mag-ingat sa pagbaba
 67. Ang busina ay ginagamit upang:
  Answer: Makapagbigay babala ng kaligtasan / pag-iingat
 68. Ano ang kahulugan ng arrow o palasong nakapinta sa kalsada?
  Answer: Sundin ang direksyong itinuturo
 69. Ang pulang bandera o pulang ilaw ay dapat nakakabit sa anumang dala ng sasakyan na lalampas
  ng:
  Answer: Isang metro mula sa likod ng sasakyan
 70. Hindi ka pinapayagan tumawid sa kabila ng buong dilaw na guhit maliban kung ikaw ay:
  Answer: Palikong kaliwa
 71. Ano ang wastong senyas kamay kung ikaw ay liliko sa kanan?
  Answer: Nakalabas ang kaliwang kamay at nakaturo sa itataas na parang nanunumpa
 72. Ano ang takdang tulin ng isang sasakyan na lugar ng paaralan?
  Answer: 20 kph
 73. Saang lugar hindi maaring pumarada?
  Answer: Sa lugar na ipinagbabawal gaya ng tawiran ng tao at malapit sa interseksyon.
 74. Kung ang drayber ng sasakyan na nasa unahan mo ay maglabas ng kaliwang kamay na nakaturo
  sa ibaba siya ay:
  Answer: Hihinto
 75. Kung ang drayber na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay na nakaturo sa itaas, siya
  ay:
  Answer: Kakanan
 76. Ang pagmamaneho ng walang tamang lisenya ay ipinagbabawal ng batas at may kaparusahang:
  Answer: Multa at suspensyon
Related  Fire Officer Exam Reviewer: Free download

You can download the PDF version here.

1 thought on “LTO Reviewer Tagalog 2021 with pdf”

Leave a Comment